Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Asiakastietoja koskeva rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Peltikas Ky
Rautiontie 42
85200 Alavieska
Puh: 020 730 7100
www.peltikas.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Satu Sipilä
Puh. 044 534 4292
laskutus@peltikas.com

3. Rekisterin nimi
Peltikas Ky:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa, kehittämistä ja seurantaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Yritysasiakkaan osalta rekisteriin voidaan merkitä lisäksi y-tunnus ja tiedot verkkolaskutusta varten. Yksityisasiakkaan henkilötunnus merkitään vain, jos asiakas käyttää yrityksen tarjoamaa rahoitusvaihtoehtoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Perustiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkailta itseltään.
Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.
Tietoja voidaan tarpeen mukaan täydentää käyttämällä internetin julkisia hakukoneita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Liiketoiminnan kannalta välttämättömiä tietoja luovutetaan toimeksiantosopimuksen perusteella laskutus-, perintä- ja rahoituspalveluista vastaavien yritysten käyttöön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaaminen. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee tehdä rekisterin ylläpitäjälle.